Genveje


Tre dages simulationsbaseret undervisningsforløb

Projektets formål
Projektets overordnede formål er todelt:

 1. At opnå viden om, hvordan et særligt forløb med færdigheds- og scenarietræning i løbet af et klinisk undervisningsforløb kan tilrettelægges
 2. At opnå viden om hvordan det kan bidrage til at øge studerendes kompetencer til at træde ind i det samlede sundhedsvæsen efter endt uddannelse

Dette sker ved at afprøve et 3-dages simulationsbaseret undervisningsforløb i november 2017. Undervisningsforløbet er udviklet i et samarbejde mellem Institut for Sygepleje, PH Metropol, CAMES & Center for HR.

Projektet skal ses som et eksperiment i forhold til at øge de studerendes kompetencer. Samtidig er det også et eksperiment, der understøtter, hvordan indsatser for færdiguddannede sygeplejersker kan inspirere til at skabe bedre sammenhæng i udviklingen af undervisning.

Deltagere
Projektet består af en projektgruppe, undervisere og studerende. Du kan se de konkrete deltagere nedenfor:

Projektgruppen

 • Hanne Selberg, Institut for Sygepleje
 • Mette E. Nielsen, Institut for Sygepleje
 • Iben Kragh, CAMES
 • Margrethe Karen Buur, Region Hovedstaden Center for HR, Sektion for Grunduddannelse

Undervisere

 • Marianne Linnet, Lektor/simfacilitator
 • Eva Toth, Lektor/simfacilitator
 • Claus W. Mortensen, Lektor, simfacilitator
 • Karen-Marie Olesen, Lektor, Ph.d. Farmakologi
 • Ilse Fröling, Hvidovre Hospital

Studerende
Studerende på 6. semester der er i klinik i primær sektor på tværs af kommuner. Der er udvalgt 26 studerende fra følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ishøj og KBH Kommune.

Indhold
Overordnet set skal indholdet af kurset give mulighed for kobling af teori og praksis, øvelse i konkrete færdigheder og træning af kompetencer i klinisk beslutningstagen og ledelse med særligt fokus på præ – og postoperative interventioner i hospitalssettings.

Overordnede fokusområder i forløbet

 • Færdighedstræning og workshops med øvelse af centrale elementer i præ- og postoperativ sygepleje
 • Simulationsscenarier med fokus på klinisk beslutningstagen, organisation og ledelse samt interventioner i præ-og postoperative forløb
 • Patientsikkerhed blandt andet i forhold til medicinhåndtering i hospitalssettings

Faciliteter og settings
For at skabe kontinuitet og simulere en realistisk hospitalssetting er ”indlagte kirurgiske patienter” – cases gennemgående i hele forløbet. Hospitalsstuen indrettes til et kirurgisk sengeafsnit, med 4 fysisk indlagte patienter. Patienterne er fantomer tilkoblet monitor med visning af vitale parametre og tilkoblet SIMPad med forprogrammerede scenarier. Antallet af indlagte patienter kan udvides med fantomer uden tilkobling til monitor og Simpad og /eller simulerede patienter.

I forbindelse med øvelserne kan de studerende i plejeteams varetage plejen af deres tildelte patienter på "patientstuerne". Patienterne er endvidere ”indlagte” i planlægnings- og logistikapplikationen A-Tavlen, som er til rådighed i hospitalsstuen i Praksis- og Innovationshuset på Metropol. Tavlen giver et overblik over patienternes nøgledata.

De studerende klæder om til dagens vagt i omklædningsrummet og møder i afdelingen til morgenkonference/briefing til dagen. Alle tre dage afrundes med et "fyraftensmøde", hvor studerende fremlægger læringsudbyttet fx posters med take home messages for deres "kliniske vejledere".

Evaluering af projektet
Forløbet evalueres på tre forskellige, men sammenhængende måder:

 • Feltobservationer
 • Spørgeskemaundersøgelse
 • Fokusgruppeinterview