Genveje


Strategisk Samarbejdsforum for Klinisk Undervisning (SSKU)

Kvalificering af den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen i Region Hovedstaden

SSKU's formål, ansvarsområde, sammensætning og mødekadence beskrives og rekvireres her: Kommissorium

SSKU er et samarbejdsforum, der har et strategiske fokus på at bidrage til sikring af fælles retning, rammer og vilkår således, at der uddannes sygeplejersker med et højt og relevant kompetenceniveau i regionen. SSKU skal især beskæftige sig med samarbejdet om klinisk undervisning på et strategisk og taktisk niveau, dvs. bidrage til at tydeliggøre retning og beslutningsveje for det strategisk operationelle samarbejde om klinisk undervisning, der foregår i Samarbejdsmøder om klinisk undervisning. 

SSKU består derfor af repræsentanter for de aktører, der på strategisk beslutningsniveau har viden om og indflydelse på disse områder i hhv. uddannelsesinstitutionerne, kommunerne og regionen.

 Uddannelsesinstitutionerne:

  • Københavns Professionshøjskole
  • UC Diakonissestiftelsen
  • Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

 Regionen:

  • Center for HR
  • Somatik
  • Psykiatri

 Kommunerne:

  • 3 kommunale repræsentanter heraf 1 repræsentant fra KKR med koordinerende funktion