Gå til indhold
Søg

Retningslinjer

Her på siden og i undermenuen til venstre finder du relevant information og materiale til klinisk undervisning

Rammer og krav for kliniske undervisningsforløb i sygeplejeuddannelsen i Region Hovedstaden er de fælles rammer og krav, der er til klinisk undervisning og dig som studerende. På siden kan du læse om de rammer og krav, der er gældende for uddannelsen til sygeplejerske, uanset om du er studerende på Københavns Professionshøjskole eller UC Diakonissestiftelsen.

Du kan orientere dig i følgende materialer, som du kan finde herunder:

Rammer og krav

Rammer og krav i den kliniske undervisning på sygeplejeuddannelsen i Region Hovedstaden er de fælles rammer og krav, der er til klinisk undervisning og dig som studerende. De fælles rammer og krav gælder for alle semestre i sygeplejeuddannelsen. På siden kan du læse om de rammer og krav, der er gældende for uddannelsen til sygeplejerske, uanset om du er studerende på Københavns Professionshøjskole eller UC Diakonissestiftelsen.

MRSA

MRSA står for Methicillinresistent Staphylococcus Aureus (MRSA)

Du skal undersøges for MRSA, hvis du inden for de seneste 6 måneder er i risiko for at have haft eller kan have haft kontakt med personer, der er smittet af MRSA fx under udlandsophold, afdelinger/bosteder, hvor der er/har været udbrud af MRSA eller bor sammen med en person, der er MRSA-positiv.

Du skal som studerende selv informere klinikstedet om udvekslingsopholdet og forevise testresultatet til den kliniske underviser. Du må gerne begynde i klinik selvom testresultatet ikke foreligger. Klinikstedet skal grundigt instruere dig i håndhygiejne og sikre at du kan følge forskrifterne. Efterfølgende må du gerne have direkte patientkontakt, mens testresultatet afventes.

Studerende på Københavns Professionshøjskole Nørrebro og UC Diakonissestiftelsen skal kontakte Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital og studerende på Københavns Professionshøjskole Hillerød skal kontakte egen læge.

Infektionsmedicinsk afdeling 144, Hvidovre Hospital.
Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre.

Ring I forvejen og aftal tid:
Telefon: 38 62 29 32
Dagligt mellem 9:00 og 14:30

Du skal oplyse, at du har været i udlandet på udvekslingsophold. Medbring og forevis studiekort.

Den studerende skal selv informere klinikstedet om udvekslingsopholdet og forevise testresultatet til den uddannelsesansvarlige.

Uniformsretningslinjer

– for personale med patientkontakt

Retningslinjerne omfatter alt personale, der har patientkontakt eller udfører rene (fx sterilproduktion) eller urene (fx laboratoriearbejde) opgaver. Undtaget er personale ansat i Region Hovedstadens Psykiatri samt personale ansat på det præhospitale område, hvor der gælder særlige retningslinjer for uniformering.

Speciel beklædning og udstyr, der benyttes ved særlige procedurer, fx operationstøj samt arbejdstøj til f.eks. håndværkere og gartnere, er ikke omfattet af denne vejledning.

Læs mere her:

Obligatoriske e-learningskurser

Obligatoriske kurser inden start i klinisk undervisning

Før du skal i klinik, skal følgende kurser være gennemført:

Beviserne skal være uploadet i Praktikportalen, inden start på det klinisk undervisningssted.

Inden klinikstart på 1. semester skal certificering i basal hjerte-lunge-redning gennemføres på uddannelsesinstitutionen. Certificeringen må maksimalt være 2 år gammel og skal derfor fornyes under uddannelsen. Læs mere om certificering i HLR på de respektive intranet.

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata

Sundhedsuddannelserne på Københavns Professionshøjskole har udsendt opdaterede Juridiske retningslinjer for studerendes indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter (marts 2020).

Formkrav og generelle retningslinjer for opgaveskrivning

Her ligger retningslinjer for opgaveskrivning for studerende på sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Fordelingsaftale