Gå til indhold
Søg

Klinisk undervisning

Den kliniske undervisning er den del af uddannelsen, hvor du er i kliniske undervisningsforløb på godkendte kliniske undervisningssteder (90 ECTS point). Formålet er at du er i direkte kontakt med raske eller syge enkeltpersoner eller grupper samt lærer at planlægge, prioritere, udføre, vurdere, lede og formidle den samlede sundheds- og sygeplejeindsats.

Under klinisk undervisningsforløb har du altid både ret og pligt til ikke at påtage dig opgaver, som du vurderer, at du ikke er kompetent til at udføre.

Udvalgte elementer af den kliniske undervisning kan i begrænset omfang og f.eks. som forberedelse til patientkontakt tilrettelægges i et færdighedslaboratorium eller simulationslaboratorium, men dette kan ikke erstatte direkte patientkontakt i den kliniske afdeling eller institution.

Den kliniske undervisning skal jf. studieordning tilrettelægges i et forpligtende og tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og det kliniske undervisningssted. Uddannelsesinstitutionen og det kliniske undervisningssted samarbejder om rammer og vilkår for din læring og sammenhæng i teori og klinisk praksis og bidrager til, at du får mulighed for at opnå uddannelsens mål for læringsudbytte.

Valg af klinik

Klinik (praktik)

Som en del af sygeplejeuddannelsen skal du i klinik/klinisk undervisning, som er den betegnelse der bruges i sygeplejerskeuddannelsen når du skal i praktik. Den kliniske undervisning foregår inden for Region Hovedstadens område på godkendte kliniske undervisningssteder.

I løbet af din uddannelse kommer du i klinik i psykiatri, somatik og primær. Sygeplejerskeuddannelserne i Region Hovedstaden tilbyder klinisk undervisning indenfor områder der betegnes:

  • Psykiatri (Betyder at du kommer i klinik på psykiatriske centre)
  • Somatik (Betyder at du kommer i klinik på hospitaler)
  • Primær (Betyder at du kommer i klinik i kommuner eller hospice)

Du kan læse om de mulige kliniksteder, samtidig med at du ønsker kliniksted i Praktikportalen.

Studieordningen

Semesterbeskrivelser

Efterårssemesteret 2020

Forårssemesteret 2021

Du finder semesterbeskrivelser for studerende på UC Diakonissestiftelsen her.

Tidligere semesterbeskrivelser

 

Litteraturlister

Nedenfor er anbefalet litteratur på de forskellige semestre på Sygeplejerskeuddannelsen. Vær opmærksom på, at der anvendes forskellig litteratur i Hillerød og på Nørrebro.

Anbefalet litteratur i efterår 2020

Anbefalet litteratur i foråret 2021

Tidligere litteraturlister

Her finder du litteraturlister fra tidligere semestre.

Placering af klinikuger

Her kan du se, hvornår den kliniske undervisning er placeret på de enkelte semestre på Sygeplejerskeuddannelsen.

Klinik i udlandet

Studerende har mulighed for at komme på udveksling i løbet af uddannelsen til sygeplejerske.

Du kan finde mere information om, hvad det enkelte undervisningssted kan tilbyde dig:

Udlandsophold og MRSA

Er du på vej til eller er du kommet hjem fra et udlandsophold skal du evt. testes for MRSA. Hvis du testes positiv skal du behandles for MRSA.

Læs mere på: Information til studerende på sundhedsuddannelser

Evaluering

Din mening er vigtig

På Sygeplejeuddannelsen inviteres du til at evaluere dit kliniske forløb. Sidst i forløbet får du tilsendt et elektronisk spørgeskema, som du opfordres til at besvare.

Evalueringen har til formål at indsamle viden om dine og andre studerendes oplevelser og vurderinger af deres kliniske forløb, for på den måde at kvalificere sygeplejeuddannelsen.

Evalueringsdata inddrages i diskussioner og afklaring af behov for fortsat udvikling af den kliniske undervisning og aktuelle evalueringer kan findes i undermenuen gældende for hver uddannelsesinstitution.

Københavns Professionshøjskole

Evaluering af klinisk undervisning på 1., 4. og 6. semester

Evaluering af klinisk undervisning på 1., 4. og 6. semester er målrettet sygeplejestuderende på Københavns Professionshøjskole.

Evaluering af den kliniske undervisning gældende for 1., 4. og 6. semester har fokus på udelukkende at evaluere klinikforløb i primær sektor.

Sideløbende med ovenstående evaluering foretaget af KKE, foregår en evaluering af klinisk undervisning gældende for alle sygeplejestuderende i Region Hovedstaden i relation til konceptet UDEVA[1]. UDEVA evaluering fokuserer udelukkende på at evaluere klinisk undervisning på Region Hovedstadens hospitaler og psykiatri på 1. 2. 3. og 6. semester.

Den kliniske undervisning for sygeplejestuderende i Region Hovedstaden er baseret på et samarbejde mellem de to uddannelsesinstitutioner (Københavns Professionshøjskole og UC Diakonissestiftelsen) samt de konkrete kliniske undervisningssteder (hospitaler, psykiatri, kommuner).


[1] UDEVA (UDannelsesEVAluering). UDEVA er en løbende evaluering af sygeplejestuderendes og social- og sundhedsassistentelevers kliniske uddannelsesforløb på Region Hovedstadens hospitaler og i Region Hovedstadens psykiatri. Evalueringerne er udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Center for HR, Uddannelse, Region Hovedstaden.

UC Diakonissestiftelsen

Evaluering af klinisk undervisning på 1., 4. og 6. semester

Evaluering af klinisk undervisning på 1., 4. og 6. semester er målrettet sygeplejestuderende på UC Diakonissestiftelsen.

Evaluering af den kliniske undervisning gældende for 1., 4. og 6. semester har fokus på udelukkende at evaluere klinikforløb i primær sektor.

Sideløbende med ovenstående evaluering foretaget af KKE, foregår en evaluering af klinisk undervisning gældende for alle sygeplejestuderende i Region Hovedstaden i relation til konceptet UDEVA[1]. UDEVA evaluering fokuserer udelukkende på at evaluere klinisk undervisning på Region Hovedstadens hospitaler og psykiatri på 1. 2. 3. og 6. semester.

Den kliniske undervisning for sygeplejestuderende i Region Hovedstaden er baseret på et samarbejde mellem de to uddannelsesinstitutioner (Københavns Professionshøjskole og UC Diakonissestiftelsen) samt de konkrete kliniske undervisningssteder (hospitaler, psykiatri, kommuner).


[1] UDEVA (UDannelsesEVAluering). UDEVA er en løbende evaluering af sygeplejestuderendes og social- og sundhedsassistentelevers kliniske uddannelsesforløb på Region Hovedstadens hospitaler og i Region Hovedstadens psykiatri. Evalueringerne er udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Center for HR, Uddannelse, Region Hovedstaden.

UDEVA

UDEVA (UDdannelsesEVAluering)

UDEVA er en løbende evaluering af sygeplejestuderendes og social- og sundhedsassistentelevers kliniske uddannelsesforløb på Region Hovedstadens hospitaler og i Region Hovedstadens psykiatri. Evalueringerne er udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Center for HR, Uddannelse, Region Hovedstaden.

Siden foråret 2011 har sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever modtaget et spørgeskema efter hvert længerevarende kliniske forløb i Region Hovedstaden. Således modtager sygeplejestuderende et spørgeskema ved afslutning af modul 4, 8, 11 og 12. Derudover modtager sygeplejestuderende et spørgeskema ved afslutning af deres uddannelse, som vedrører deres oplevelser og vurderinger på tværs af de kliniske forløb gennem uddannelsen.

Du kan læse mere om UDEVA, se rapporter og resultater på deres hjemmeside: www.udeva.dk

Evaluering arkiv

Her finder du  links til tidligere evalueringer for det tidligere UCC og Metropol.

Evalueringerne dækker studieordningen 2008 med modul-opbygningen.

UC Diakonissestiftelsen

Evaluering af klinisk undervisning på modul 1, 2, 6, 11, 12.

Evaluering af klinisk undervisning på modul 1 og 2 har fokus på at evaluere den kliniske undervisning i relation til modulets klinikforløb.

Evaluering af den kliniske undervisning gældende for modul 6, 11, 12 har fokus på udelukkende at evaluere klinikforløb i primær sektor.

Sideløbende med ovenstående evaluering foretaget af KKE, foregår en evaluering af klinisk undervisning gældende for alle sygeplejestuderende i Region Hovedstaden i relation til konceptet UDEVA[1]. UDEVA evaluering fokuserer udelukkende på, at evaluere klinisk undervisning på Region Hovedstadens hospitaler og psykiatri på modul 4, 8, 11 og 12.

Den kliniske undervisning for sygeplejestuderende i Region Hovedstaden er baseret på et samarbejde mellem de tre uddannelsesinstitutioner (Metropol, UCC, UC Diakonissestiftelsen) samt de konkrete kliniske undervisningssteder (hospitaler, psykiatri, kommuner).


[1] UDEVA (UDannelsesEVAluering). UDEVA er en løbende evaluering af sygeplejestuderendes og social- og sundhedsassistentelevers kliniske uddannelsesforløb på Region Hovedstadens hospitaler og i Region Hovedstadens psykiatri. Evalueringerne er udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Center for HR, Uddannelse, Region Hovedstaden.

Metropol

Evaluering af klinisk undervisning på modul 6, 11, 12.

Evaluering af klinisk undervisning på modul 6, 11, 12 er målrettet sygeplejestuderende på Institut for Sygepleje (ISY), Professionshøjskolen Metropol.

Evaluering af den kliniske undervisning gældende for modul 6, 11, 12 har fokus på udelukkende at evaluere klinikforløb i primær sektor.

Sideløbende med ovenstående evaluering foretaget af KKE, foregår en evaluering af klinisk undervisning gældende for alle sygeplejestuderende i Region Hovedstaden i relation til konceptet UDEVA[1]. UDEVA evaluering fokuserer udelukkende på, at evaluere klinisk undervisning på Region Hovedstadens hospitaler og psykiatri på modul 4, 8, 11 og 12.

Den kliniske undervisning for sygeplejestuderende i Region Hovedstaden er baseret på et samarbejde mellem de tre uddannelsesinstitutioner (Metropol, UCC, UC Diakonissestiftelsen) samt de konkrete kliniske undervisningssteder (hospitaler, psykiatri, kommuner).


[1] UDEVA (UDannelsesEVAluering). UDEVA er en løbende evaluering af sygeplejestuderendes og social- og sundhedsassistentelevers kliniske uddannelsesforløb på Region Hovedstadens hospitaler og i Region Hovedstadens psykiatri. Evalueringerne er udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Center for HR, Uddannelse, Region Hovedstaden.

UCC

Evaluering af klinisk undervisning på modul 1, 2, 6, 11, 12.

Evaluering af klinisk undervisning på modul 1 og 2 har fokus på at evaluere den kliniske undervisning i relation til modulets klinikforløb.

Evaluering af den kliniske undervisning gældende for modul 6, 11, 12 har fokus på udelukkende at evaluere klinikforløb i primær sektor.

Sideløbende med ovenstående evaluering foretaget af KKE, foregår en evaluering af klinisk undervisning gældende for alle sygeplejestuderende i Region Hovedstaden i relation til konceptet UDEVA[1]. UDEVA evaluering fokuserer udelukkende på, at evaluere klinisk undervisning på Region Hovedstadens hospitaler og psykiatri på modul 4, 8, 11 og 12.

Den kliniske undervisning for sygeplejestuderende i Region Hovedstaden er baseret på et samarbejde mellem de tre uddannelsesinstitutioner (Metropol, UCC, UC Diakonissestiftelsen) samt de konkrete kliniske undervisningssteder (hospitaler, psykiatri, kommuner).


[1] UDEVA (UDannelsesEVAluering). UDEVA er en løbende evaluering af sygeplejestuderendes og social- og sundhedsassistentelevers kliniske uddannelsesforløb på Region Hovedstadens hospitaler og i Region Hovedstadens psykiatri. Evalueringerne er udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Center for HR, Uddannelse, Region Hovedstaden.

Praktikportalen

Studerende på Københavns Professionshøjskole og UC Diakonissestiftelsen kan logge ind på Praktikportalen her.