Gå til indhold
Søg

Klinisk undervisning

Den kliniske undervisning er den del af uddannelsen, hvor du er i kliniske undervisningsforløb på godkendte kliniske undervisningssteder (90 ECTS point). Formålet er at du er i direkte kontakt med raske eller syge enkeltpersoner eller grupper samt lærer at planlægge, prioritere, udføre, vurdere, lede og formidle den samlede sundheds- og sygeplejeindsats.

Under klinisk undervisningsforløb har du altid både ret og pligt til ikke at påtage dig opgaver, som du vurderer, at du ikke er kompetent til at udføre.

Udvalgte elementer af den kliniske undervisning kan i begrænset omfang og f.eks. som forberedelse til patientkontakt tilrettelægges i et færdighedslaboratorium eller simulationslaboratorium, men dette kan ikke erstatte direkte patientkontakt i den kliniske afdeling eller institution.

Den kliniske undervisning skal jf. studieordning tilrettelægges i et forpligtende og tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og det kliniske undervisningssted. Uddannelsesinstitutionen og det kliniske undervisningssted samarbejder om rammer og vilkår for din læring og sammenhæng i teori og klinisk praksis og bidrager til, at du får mulighed for at opnå uddannelsens mål for læringsudbytte.

Valg af klinik

Klinik (praktik)

Som en del af sygeplejeuddannelsen skal du i klinik/klinisk undervisning, som er den betegnelse der bruges i sygeplejerskeuddannelsen når du skal i praktik. Den kliniske undervisning foregår inden for Region Hovedstadens område på godkendte kliniske undervisningssteder.

I løbet af din uddannelse kommer du i klinik i psykiatri, somatik og primær. Sygeplejerskeuddannelserne i Region Hovedstaden tilbyder klinisk undervisning indenfor områder der betegnes:

  • Psykiatri (Betyder at du kommer i klinik på psykiatriske centre)
  • Somatik (Betyder at du kommer i klinik på hospitaler)
  • Primær (Betyder at du kommer i klinik i kommuner eller hospice)

Du kan læse om de mulige kliniksteder, samtidig med at du ønsker kliniksted i Praktikportalen.

Inden du starter i klinik

Placering af klinikuger

Her kan du se, hvornår den kliniske undervisning er placeret på de enkelte semestre på Sygeplejerskeuddannelsen.

Logbog i medicinhåndtering

Du skal under studiet med stigende selvstændighed håndtere medicin i den kliniske undervisning.

Læs om gældende retningslinjer for medicinhåndtering og administration i Rammer og krav og Logbog i medicinhåndtering.

Dokumentationsark

Du finder dokumentationsark til patient- og borgerforløb i logbog i medicinhåndtering.

Logbog for læring i klinisk uddannelse

Herunder finder du den aktuelle udgave af logbog for læring i klinisk uddannelse.

Særlige vilkår for kliniske prøver

Klinik i udlandet

Studerende har mulighed for at komme på udveksling i løbet af uddannelsen til sygeplejerske.

Du kan finde mere information om, hvad det enkelte undervisningssted kan tilbyde dig:

Udlandsophold og MRSA

Er du på vej til eller er du kommet hjem fra et udlandsophold skal du evt. testes for MRSA. Hvis du testes positiv skal du behandles for MRSA.

Læs mere på: Information til studerende på sundhedsuddannelser

Evaluering

Din mening er vigtig

På Sygeplejeuddannelsen inviteres du til at evaluere dit kliniske forløb. Sidst i forløbet får du tilsendt et elektronisk spørgeskema, som du opfordres til at besvare.

Evalueringen har til formål at indsamle viden om dine og andre studerendes oplevelser og vurderinger af deres kliniske forløb, for på den måde at kvalificere sygeplejeuddannelsen.

Evalueringsdata inddrages i diskussioner og afklaring af behov for fortsat udvikling af den kliniske undervisning. Evalueringsrapporterne findes nedenfor.

At være klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende

Kriterier for godkendelse af kliniske undervisningssteder

Et klinisk undervisningssted er et ledelsesmæssigt afgrænset område inden for sundhedsområdet eller det sociale område, som af uddannelsesinstitutionen er godkendt som undervisningssted for sygeplejestuderende. Det kliniske undervisningssted er ansvarlig for at sikre rammer og vilkår, som et godkendt klinisk undervisningssted skal leve op til. Det kliniske uddannelsessted er ansvarlig for, at der foreligger en redegørelse for, hvordan de studerendes evalueringer af den kliniske undervisning indgår i en fortsat kvalitetsudvikling.

For at et klinisk undervisningssted kan godkendes, skal der udarbejdes et grundlag for godkendelse af, at det pågældende kliniske undervisningssted tilbyder klinisk undervisning på konkrete semestre.

Det er en forudsætning for godkendelse, at der er tilknyttet kliniske vejledere, der er sygeplejersker og som har pædagogiske kvalifikationer svarende til 1/6 diplomuddannelse. De kliniske vejledere forestår og har ansvaret for den kontinuerlige daglige kliniske undervisning og vejledning af studerende på et godkendt klinisk undervisningssted.

Det er en forudsætning, at der på det kliniske undervisningssted er afsat ressourcer til den kliniske undervisning og vejledning.

Godkendelse af et klinisk undervisningssted gælder for tre år. Godkendelsen er skriftlig.
En godkendelse kan undtagelsesvis meddeles betinget med henblik på, at det kliniske undervisningssted inden for en nærmere afgrænset periode skal indfri godkendelseskravene.

Hvis der i godkendelsesperioden sker ændringer, som får væsentlige konsekvenser for de studerendes kliniske undervisning og modtagelse af nye studerende, orienterer det kliniske undervisningssted snarest uddannelsesinstitutionen.

Kontakt klinisk koordinator Charlotte Bjørn for mere information og ansøgning til at godkendes som klinisk undervisningssted.

Praktikportalen

Studerende på Københavns Professionshøjskole og UC Diakonissestiftelsen kan logge ind på Praktikportalen her.

FAQ sidste studieår

Læs mere om sidste studieår.