Gå til indhold
Søg

Klinisk undervisning

Den kliniske undervisning er den del af uddannelsen, hvor du er i kliniske undervisningsforløb på godkendte kliniske undervisningssteder (90 ECTS point). Formålet er at du er i direkte kontakt med raske eller syge enkeltpersoner eller grupper samt lærer at planlægge, prioritere, udføre, vurdere, lede og formidle den samlede sundheds- og sygeplejeindsats.

Under klinisk undervisningsforløb har du altid både ret og pligt til ikke at påtage dig opgaver, som du vurderer, at du ikke er kompetent til at udføre.

Udvalgte elementer af den kliniske undervisning kan i begrænset omfang og f.eks. som forberedelse til patientkontakt tilrettelægges i et færdighedslaboratorium eller simulationslaboratorium, men dette kan ikke erstatte direkte patientkontakt i den kliniske afdeling eller institution.

Den kliniske undervisning skal jf. studieordning tilrettelægges i et forpligtende og tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og det kliniske undervisningssted. Uddannelsesinstitutionen og det kliniske undervisningssted samarbejder om rammer og vilkår for din læring og sammenhæng i teori og klinisk praksis og bidrager til, at du får mulighed for at opnå uddannelsens mål for læringsudbytte.

Valg af klinik

Klinik (praktik)

Som en del af sygeplejeuddannelsen skal du i klinik/klinisk undervisning, som er den betegnelse der bruges i sygeplejerskeuddannelsen når du skal i praktik. Den kliniske undervisning foregår inden for Region Hovedstadens område på godkendte kliniske undervisningssteder.

I løbet af din uddannelse kommer du i klinik i psykiatri, somatik og primær. Sygeplejerskeuddannelserne i Region Hovedstaden tilbyder klinisk undervisning indenfor områder der betegnes:

  • Psykiatri (Betyder at du kommer i klinik på psykiatriske centre)
  • Somatik (Betyder at du kommer i klinik på hospitaler)
  • Primær (Betyder at du kommer i klinik i kommuner eller hospice)

Du kan læse om de mulige kliniksteder, samtidig med at du ønsker kliniksted i Praktikportalen.

Inden du starter i klinik

Studieordningen

Semesterbeskrivelser

Forårssemesteret 2021

Du finder semesterbeskrivelser for studerende på UC Diakonissestiftelsen her.

Tidligere semesterbeskrivelser

 

Litteraturlister

Nedenfor er anbefalet litteratur på de forskellige semestre på Sygeplejerskeuddannelsen. Vær opmærksom på, at der anvendes forskellig litteratur i Hillerød og på Nørrebro.

Anbefalet litteratur i foråret 2021

Tidligere litteraturlister

Her finder du litteraturlister fra tidligere semestre.

Placering af klinikuger

Her kan du se, hvornår den kliniske undervisning er placeret på de enkelte semestre på Sygeplejerskeuddannelsen.

Klinik i udlandet

Studerende har mulighed for at komme på udveksling i løbet af uddannelsen til sygeplejerske.

Du kan finde mere information om, hvad det enkelte undervisningssted kan tilbyde dig:

Udlandsophold og MRSA

Er du på vej til eller er du kommet hjem fra et udlandsophold skal du evt. testes for MRSA. Hvis du testes positiv skal du behandles for MRSA.

Læs mere på: Information til studerende på sundhedsuddannelser

Evaluering

Din mening er vigtig

På Sygeplejeuddannelsen inviteres du til at evaluere dit kliniske forløb. Sidst i forløbet får du tilsendt et elektronisk spørgeskema, som du opfordres til at besvare.

Evalueringen har til formål at indsamle viden om dine og andre studerendes oplevelser og vurderinger af deres kliniske forløb, for på den måde at kvalificere sygeplejeuddannelsen.

Evalueringsdata inddrages i diskussioner og afklaring af behov for fortsat udvikling af den kliniske undervisning og aktuelle evalueringer kan findes i undermenuen gældende for hver uddannelsesinstitution.

Københavns Professionshøjskole

Evaluering af klinisk undervisning

Under opdatering.

UC Diakonissestiftelsen

Evaluering af klinisk undervisning

Under opdatering.

EVALUERINGSPORTALEN

Under opdatering.

Praktikportalen

Studerende på Københavns Professionshøjskole og UC Diakonissestiftelsen kan logge ind på Praktikportalen her.