Gå til indhold
Søg

Ofte stillede spørgsmål fra studerende

Ja, du kommer som udgangspunkt ud på det samme kliniksted på 6. og 7. semester. Hvis du vælger at tage på udveksling på 6. semester, kommer du ud i den samme sektor i på 7. semester.

På det nye sidste studieår er den kliniske prøve delt op i to delprøver. Den første delprøve på 6. semester vægter 2/5 og den anden delprøve på 7. semester vægter 3/5. Det gør de da de to klinikperioder er forskellige længder. Du får én samlet karakter for delprøverne. Læs mere om de kliniske delprøver i studieårsbeskrivelsen.

På prøvedagen udvælger du de borgere eller patienter, der vil være en del af prøven. Derefter går du din sædvanlige vagt sammen med en klinisk vejleder og en underviser fra KP, der observerer, når du udøver sygepleje. Undervejs kan underviseren bede dig om at reflektere over, hvad du gør og hvorfor. Derefter vil du blive eksamineret mundtligt ud fra de cases, du har udvalgt. Den mundtlige eksamination varer 15 minutter på 6. semester og 20 minutter på 7. semester.

På 6. semester vil prøven tage udgangspunkt i klinisk beslutningstagen. På 7. semester vil prøven tage udgangspunkt i udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen.

Der er ingen garanti for, at du kommer i samme kliniksted, som den/dem, du gerne vil skrive bachelor sammen med. Dette skal dog ikke ses som en forhindring, da I kan sagtens stadig skrive bachelor sammen på tværs af kliniksteder.

Hvis I er i en bachelorgruppe, hvor I hver især er i klinik forskellige steder, har I stadig et frit valg om, hvad I vælger at skrive om. Det kan godt være mere relevant for det ene kliniksted end et andet, hvor I så til konferencen fremlægger de resultater, der er mest relevante for klinikstedet. Husk at konferencen ikke er bacheloreksamen, men et forudsætningskrav. Det gælder generelt projekter, hvor man også medtager elementer fra andre områder. Her behøver man ikke at fremlægge hele sit projekt, men man kan udvælge det mest væsentlige for klinikstedet. Det er først efter sidste klinikperiode, at man skal fremlægge hele sit projekt til bacheloreksamen.

Nej, der er stadig frit emnevalg- så længe at det kan godkendes ud fra kravene for bachelorprojektet. Det, at det er forankret i praksis betyder, at din proces for emnevalg starter i første klinikperiode i et innovativt værksted, og du afslutter anden klinikperiode ved at fremlægge de relevante resultater for dit kliniksted i en konference. Læs mere om bachelorprojektet i studieordningen og studieårsbeskrivelsen for 6. og 7. semester.