Gå til indhold
Søg

Information om uddannelsen

Her finder du information om sygeplejerskeuddannelserne på KP og UC Diakonissestiftelsen. Inden hvert semester bliver der offentliggjort nye litteraturlister og semesterbeskrivelser.

Nyt sidste studieår

Fra efteråret 2023 implementerer Københavns Professionshøjskole en ny organisering af sygeplejerskeuddannelsens sidste studieår. Formålet med ændringerne er især at styrke de studerendes kliniske kompetencer og at lette overgangen fra studie- til arbejdsliv. Det betyder blandt andet, at klinisk undervisning i region og kommuner fremover kommer til at foregå både på 6. og 7. semester samt at bachelorprojektforløbet udarbejdes med udgangspunkt i en problemstilling fra praksis og starter allerede på 6. semester. Det nye sidste studieår udspringer af Projekt New, som har været i gang siden 2021 og har bestået af fire rul pilotprojekter med sygeplejerskestuderende fra både Københavns Professionshøjskole og Diakonissestiftelsen. Læs mere om pilotprojekternes studieårsbeskrivelser, evalueringer samt koordinationsgruppen bag projektet her.

Læs mere om det nye sidste studieår

Informationsmøder

I den kommende tid vil der være tæt samarbejde mellem KP Sygeplejerskeuddannelsen og repræsentanter fra kommuner og Region Hovedstadens hospitaler og psykiatri for at omsætte til nye rammer og tilrettelæggelse. I samarbejdet vil der være fokus på at sikre, at informationer når ud i de forskellige organisationer og faglige miljøer. Vi afholder løbende informationsmøder for kliniske vejledere og undervisere, samt for undervisere og studerende på Københavns Professionshøjskole og UC Diakonissestiftelsen. Du kan holde dig orienteret her på siden eller på dine lokale platforme.

I løbet af efteråret vil der blive holdt to virtuelle erfaringsmøder for kliniske undervisere og vejledere, samt undervisere fra Københavns Professionshøjskole og UC Diakonissestiftelsen er inviteret til at drøfte og stille spørgsmål til implementering og gennemførelse af studieåret. Der vil være repræsentanter fra kommune, psykiatri, hospital og Københavns Professionshøjskole.

Onsdag d. 20. september kl. 14.00 – 15.00

Brug følgende link til at logge på: kpdk.zoom.us

Torsdag d. 16. november kl. 14.00-15.00

Brug følgende link til at logge på: kpdk.zoom.us

Kompendium/inspirationsmateriale
Det er muligt at rekvirere inspirationsmateriale, som er udviklet af de kliniske undervisningssteder, der har deltaget i pilotafprøvningen af NEW. Inspirationsmaterialet omfatter bl.a. idékatalog til studiesamtaler, drejebog for intern klinisk prøve, innovativt værksted mm. Du bedes sende en mail til Charlotte Bjørn fra KP: chab@kp.dk.

Indhold og opbygning

Udrejse

Det er muligt at søge om udveksling til KPs europæiske destinationer i dele af forløbet. Hvis du er interesseret i at vide mere om dine muligheder for udveksling, skal du kontakte internationalt team v/ Lisbeth Vinberg Engel lien@kp.dk .

Eller UC Diakonissestiftelsen v/ Mie Østergaard Jørgensen mioj@ucdiakonissen.dk

Kontakt

Projektledelsen:
Marie-Louise Sharp-Johansen, uddannelsesleder på sygeplejerskeuddannelsen KP, msjo@kp.dk

Mette Elisabeth Nielsen, uddannelseskonsulent, Center for HR, mette.elisabeth.nielsen@regionh.dk

Projektkoordinator:
Charlotte Bjørn, konsulent på sygeplejerskeuddannelsen KP, chab@kp.dk

Studieordningen

Orientering om revideret studieordning for sygeplejerskeuddannelsen

Studieordningen for sygeplejerskeuddannelsen er revideret som følge af organisering af 6./7. semester som et samlet studieår med ikrafttrædelse den 1. september 2023.

Studieordningsændringerne er godkendt af KP’s direktion, Uddannelsesudvalget og Censorformandsskabet for sygeplejerskeuddannelsen.

Særlige vilkår for kliniske prøver

Semesterbeskrivelser

Her finder du semesterbeskrivelserne for efterårssemesteret 2023. De nedenstående semesterbeskrivelser er kun gældende for de ordinære forløb på sygeplejerskeuddannelsen. Du finder de projektrelaterede semesterbeskrivelser under “projekter”.

Tidligere semesterbeskrivelser

Anbefalet litteratur

Her finder du den anbefalede litteratur for alle semestre på Sygeplejerskeuddannelsen. Vær opmærksom på, at der anvendes forskellige litteraturlister i hvert uddannelsesrum samt på Diakonissestiftelsen.

I udgangspunktet bruges litteratursystemet APA (American Psychology Assiociation). Dette er dog ikke gældende for nogle af de tidligere litteraturlister. Uddannelsen anbefaler, at der bruges APA.

Diakonissestiftelsen:

Tidligere litteraturlister

Her finder du litteraturlister fra tidligere semestre.

Indrejsende studerende

Vejledning om indrejsende studerende i klinik tilknyttet Københavns Professionshøjskole: