Gå til indhold
Søg

Samarbejdsmøder

Region Hovedstaden og dens institutioner og kommuner har sammen med Københavns Professionshøjskole og UC Diakonissestiftelsen den fælles forpligtigelse og interesse at sikre høj kvalitet af den kliniske undervisning af sygeplejestuderende, der varetages i region og kommuner – med henblik på at uddanne dygtige sygeplejersker til klinisk praksis.

Samarbejdet pågår i forskellige formaliserede samarbejdsfora.

Der er ingen filer at vise lige nu. Siden bliver opdateret løbende.

Der er ingen filer at vise lige nu. Siden bliver opdateret løbende.

Klinisk uddannelsesråd

Formålet med møderne er at videndele og erfaringsudveksle om kliniske undervisning i samarbejdet mellem Københavns Professionshøjskole, UC Diakonissestiftelsen og kliniske samarbejdspartnere.

Næste møde i Klinisk uddannelsesråd afholdes den 11. juni 2024 kl. 9-12 på KP Campus Nørrebro (Tagensvej 86).

Det efterfølgende møde i Klinisk uddannelsesråd afholdes den 10. dec. 2024 kl. 9-12.

Dialogmøder om klinisk undervisning

Der afholdes dialogmøder om klinisk undervisning én gang om året. Her mødes kliniske vejledere og andre med ansvar for klinisk undervisning fra både primær sundhedstjeneste, somatik og psykiatri med undervisere og uddannelsesledere fra uddannelsesinstitutionen.

Formålet med dialogmøderne er at sikre erfaringsudveksling og samarbejde mellem kliniske vejledere, klinisk uddannelsesansvarlige, adjunkter/lektorer, koordinatorer samt uddannelsesledere om den kliniske undervisning på Sygeplejerskeuddannelsen.

Deltagere er kliniske vejledere, undervisere fra UC Diakonissen og KP samt uddannelsesansvarlige og -konsulenter og andre med ansvar for klinisk undervisning.

Næste Dialogmøde finder sted den 13. november 2024.

Materialer fra Dialogmøder

Temadag for undervisere og kliniske samarbejdspartnere

Hvert forår inviterer sygeplejerskeuddannelsen undervisere fra uddannelserne og kliniske samarbejdspartnere til en temadag fyldt med spændende oplæg og diskussioner. Her finder du materialer fra den seneste temadag.

Årshjul for klinisk samarbejde