Gå til indhold
Søg

Samarbejdsmøder om klinisk undervisning

Region Hovedstaden og dens institutioner og kommuner har sammen med Københavns Professionshøjskole og UC Diakonissestiftelsen den fælles forpligtigelse og interesse at sikre høj kvalitet af den kliniske undervisning af sygeplejestuderende, der varetages i region og kommuner – med henblik på at uddanne dygtige sygeplejersker til klinisk praksis.

Samarbejdet pågår i forskellige formaliserede samarbejdsfora.

Klinisk uddannelsesråd

Formålet med møderne er at videndele og erfaringsudveksle om kliniske undervisning i samarbejdet mellem Københavns Professionshøjskole, UC Diakonissestiftelsen og kliniske samarbejdspartnere

Dialogmøder om klinisk undervisning

Der afholdes dialogmøder om klinisk undervisning én gang om året. Her mødes kliniske vejledere og andre med ansvar for klinisk undervisning fra både primær sundhedstjeneste, somatik og psykiatri med undervisere og uddannelsesledere fra uddannelsesinstitutionen.

Formålet med dialogmøderne er at sikre erfaringsudveksling og samarbejde mellem kliniske vejledere, klinisk uddannelsesansvarlige, adjunkter/lektorer, koordinatorer samt uddannelsesledere om den kliniske undervisning på Sygeplejerskeuddannelsen.

Deltagere er kliniske vejledere, undervisere fra UC Diakonissen og KP samt uddannelsesansvarlige og -konsulenter og andre med ansvar for klinisk undervisning.

Der afholdes dialogmøder igen i efteråret 2022.

Nedenfor finder du materiale fra tidligere dialogmøder

Materialer fra Dialogmøder

Temadage

Temadag for kliniske vejledere og sygeplejeundervisere i Region Hovedstaden

Der blev afholdt temadag med Svend Brinkmann onsdag d. 19. maj 2021, hvor emnet var etikdebatten med fokus på sprog, kommunikation, dannelse, ordentlighed og rollemodeller.

Som et led i temadagen udarbejdede deltagerne forskellige anbefalinger til det videre arbejde med emnet. Ved udgangen af uge 26 kan I finde både anbefalinger og slides fra dagen her